MVO & CO2

CO2 Prestatieladder

Onze CO2-prestatieladder

Het is ons uitgangspunt een goed product of dienst aan onze opdrachtgevers te leveren. Om dit te bereiken treffen we maatregelen om de gewenste kwaliteit te bereiken, waarbij veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden, alsmede het milieu gewaarborgd wordt.

 

Het management en middenkader van Van Vuuren Elektrotechniek draagt zorg dat alle betrokken medewerkers en derden zich bewust worden van het belang van hun persoonlijke bijdrage aan het eindproduct. Hiervoor ontvangen ze duidelijke instructies over hoe een kwalitatief hoogstaand product op een veilige en milieubewuste wijze wordt vervaardigd. Met als doel: een zo hoog mogelijk bijdrage aan de gestelde doelstellingen binnen het CO2 reductiebeleid. Daarnaast wordt van de medewerkers een actieve rol verwacht in de bewaking en ondersteuning van deze doelstellingen. Onze collega’s dienen er voor te zorgen dat er voortdurend en zo goed als mogelijk invulling wordt gegeven aan het reductiebeleid.

 

Wij beschouwen het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu door middel van de gestelde CO2-doelstellingen en kwaliteit dan ook als prioriteiten in de bedrijfsvoering. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering op de gebieden kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Om de reductie zoals gesteld te behalen, evalueren en actualiseren we elk jaar de doelstellingen. Deze jaarlijkse, nieuwe doelstellingen voldoen minimaal aan deze vereisten.

 

Certificering op het niveau trede 5 van de CO2 prestatieladder helpt ons bij het nemen van besluiten. Het laat ook besef en betrokkenheid ontstaan onder de medewerkers. Van Vuuren Elektrotechniek zorgt voor een gezamenlijk draagvlak waardoor het bewustwordingsproces raakt ingebed in de organisatie. Ook dit levert besparing op.

 

We kijken niet alleen naar de eigen organisatie, maar zoeken ook in samenwerking naar partners die op gelijke voet deze waarden ondersteunen. Daarnaast participeren we in diverse overleg- en projectorganen om CO2-reductie een continu onderwerp van gesprek en bewustwording te laten zijn.

 

Op de website van de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen treft hierover meer informatie.

Klik hier voor ons CO2-Bewust certificaat, niveau 5.