MVO & CO2

CO2 Prestatieladder

Onze CO2-prestatieladder

Bij Van Vuuren Elektrotechniek B.V. is het uitgangspunt een goed product of dienst aan onze opdrachtgevers te leveren. Om dit te bereiken dienen maatregelen te worden getroffen om de gewenste kwaliteit te bereiken, waarbij veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden, alsmede het milieu gewaarborgd wordt.

 

Het management en middenkader van Van Vuuren Elektrotechniek draagt zorg dat alle betrokken medewerkers en derden zich bewust worden van het belang van hun persoonlijke bijdrage aan het eindproduct en duidelijke instructies ontvangen hoe een kwalitatief hoogstaand product op een veilige en milieubewuste wijze wordt vervaardigd. Hierbij een zo hoog mogelijk bijdrage leverend aan de gestelde doelstellingen binnen het CO2 reductiebeleid. Daarnaast wordt van de medewerkers een actieve rol verwacht in de bewaking en ondersteuning van deze doelstellingen. Een ieder die bij Van Vuuren Elektrotechniek werkt, dient er voor te zorgen dat er voortdurend en zo goed als mogelijk invulling wordt gegeven aan het reductiebeleid.

 

Wij beschouwen het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu door middel van de gestelde CO2 doelstellingen en kwaliteit dan ook als prioriteiten in de bedrijfsvoering. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering op de gebieden kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Om de reductie zoals gesteld te behalen zal Van Vuuren Elektrotechniek elk jaar de doelstellingen evalueren en actualiseren. Hiermee komt Van Vuuren Elektrotechniek jaarlijks met nieuwe doelstellingen voor de organisatie die minimaal aan deze vereisten voldoen.

 

Certificering op het niveau trede 3 van de CO2 prestatieladder helpt Van Vuuren Elektrotechniek bij het nemen van besluiten. Het laat ook besef en betrokkenheid ontstaan onder de medewerkers. Van Vuuren Elektrotechniek zorgt voor een gezamenlijk draagvlak waardoor het bewustwordingsproces raakt ingebed in de organisatie. Ook dit levert besparing op.

 

Van Vuuren Elektrotechniek kijkt niet alleen naar de eigen organisatie maar zoekt ook in samenwerking naar partners die op gelijke voet deze waarden ondersteunen. Daarnaast participeert Van Vuuren Elektrotechniek diverse overleg- en projectorganen om CO2 reductie een continue onderwerp van gesprek en bewustwording te laten zijn.

 

Op de website van de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen treft hierover meer informatie.