Projecten

Een bedrijf in beweging

Projecten waar Van Vuuren Elektrotechniek bij betrokken was

Hieronder ziet u voorbeelden van projecten waar Van Vuuren Elektrotechniek aan heeft gewerkt. Heeft u interesse in meer informatie omtrent een bepaald project? Wij staan u graag te woord.

LED verlichting voor de Balgzandbrug (N99) Den Helder

Kadeverlichting Zuiderbinnentoeleidingskanaal IJmuiden

Vervanging openbare verlichting gemeente Heemstede

Brandmeld- en ontruimings- installatie World Fashion Centre te Amsterdam

Onderhoud Scheepvaart verlichting Noordpier Velsen-Noord

Rijkswaterstaat – Onderhoud Oranjesluis Amsterdam

Provincie Noord-Holland – Westelijke randweg N197 te Beverwijk

Rijkswaterstaat Dienstkring West Noord Nederland Rijksweg A9

Meld-, Informatie & Coördinatiecentrum Kennemerland te Haarlem