Kwaliteit

Goede kwaliteit is een hoge eis in de elektrotechniek

Ruim 60 medewerkers staan garant voor de hoogst mogelijke kwaliteit

Kwaliteit

Van Vuuren Elektrotechniek levert diensten met betrekking tot de aanleg van elektrotechnische installaties. De diensten betreffen de aanleg en onderhoud van verlichtingsinstallaties langs de openbare wegen en verlichtings-, licht-, kracht- en zwakstroominstallaties in gebouwen.

 

Voor het realiseren van deze installaties wordt gebruikgemaakt van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee leggen we onszelf eisen op om de diensten uit voeren zoals afgesproken en de uitgevoerde werkzaamheden als bewijs verifieert en vastlegt. Aan de hand van een klachten- en afwijkingenregister en klanttevredenheidsonderzoeken wordt aangestuurd op continue verbetering van de geleverde en te leveren diensten.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden vindt de bedrijfsleiding van Van Vuuren Elektrotechniek de veiligheid en arbeidsomstandigheden voor de medewerkers belangrijke aspecten. Alleen onder deze voorwaarden kunnen de diensten optimaal worden ingezet en uitgevoerd.

 

Voor, tijdens en na het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt aandacht besteed aan het beperken van de CO2-uitstoot en het gescheiden afvoeren van afvalstromen waarin mens en het milieu centraal staan.

Onze Certificering

Van Vuuren Elektrotechniek is volgens al deze normen gecertificeerd. 

02 - Elektro - Stortbouw

Mensenwerk

Ondanks dat de certificeringen in eerste instantie veel papierwerk inhouden en vooral theoretisch zijn, zijn het de medewerkers die dagelijks in de praktijk de werkzaamheden moeten uitvoeren. Op een vakkundige wijze realiseren ze projecten en voeren onderhoudswerkzaamheden uit.

 

Hiervoor wordt steeds gezocht naar medewerkers die over voldoende opleiding, vakkennis en ervaring beschikken. Daarnaast is er ruimte voor leerlingen om het vak te leren. Waar nodig wordt de kennis opgefrist door middel van instructie, her- en bijscholing.

 

Om de werkzaamheden uit te voeren beschikken we over goed onderhouden en gekeurd materieel dat voldoet aan de moderne eisen en normen.